Dokumenty

Z dniem 25 stycznia 2020 roku weszła w życie Instrukcja o Szafarzach Nadzwyczajnych Komunii Świętej w Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Określa ona sposób wyboru, przygotowania i upoważnienia kandydatów, jak również kształt formacji stałej szafarzy nadzwyczajnych. Zawiera także wzory wymaganych dokumentów.

Przygotowanie kandydatów na szafarzy nadzwyczajnych prowadzone jest w ramach Prymasowskiego Studium Teologiczno-Pastoralnego w Gnieźnie.

Nowi kandydaci rozpoczną przygotowanie we wrześniu 2023 r.

Poniżej przedstawiony jest wzór dokumentu potwierdzającego udzielone upoważnienie do pełniania funkcji szafarza nadzwyczajnego Komunii Świętej w Archidiecezji Gnieźnieńskiej.