Archiwum autora: admin

Śp. Marian Podsadny

W dniu dzisiejszym, tj. 31 lipca 2020 r., odbył się pogrzeb śp. Mariana Podsadnego. Pełnił on przez wiele lat posługę szafarza nadzwyczajnego Komunii Świętej w parafii pw. św. Katarzyny w Opatówku. Jego ciało zostało pochowane na cmentarzu komunalnym we Wrześni.

Wszystkich braci szafarzy proszę o modlitwę w intencji śp. Mariana, jak również pogrążonej w żałobie żony i rodziny.

RIP

Możliwa posługa szafarzy nadzwyczajnych

W Rozporządzeniu z dnia 3 czerwca 2020 roku Ksiądz Prymas napisał:

„Jeśli księża proboszczowie uznają to za konieczne, a sami szafarze nadzwyczajni Komunii Świętej wyrażą zgodę, mogą oni podjąć służbę w parafiach.” (p. 10)

Dla szafarzy jest także ważny inny punkt:

„Na prośbę osoby chorej, starszej lub jej opiekuna można udzielić sakramentów świętych w domach tychże osób z zachowaniem przepisów bezpieczeństwa.” (p. 9)

Przed wakacjami jeszcze zostanie opublikowany nowy terminarz.