Wstrzymanie pełnienia posługi przez szafarzy nadzwyczajnych Komunii Świętej

Niniejszym informuję, że z dniem dzisiejszym Ksiądz Prymas podjął decyzję o wstrzymaniu do odwołania pełnienia posługi przez szafarzy nadzwyczajnych Komunii Świętej na terenie Archidiecezji Gnieźnieńskiej.

Gdy będą podjęte nowe decyzje, natychmiast o nich poinformuję. W tym niełatwym czasie módlmy się za siebie nawzajem!