Możliwa posługa szafarzy nadzwyczajnych

W Rozporządzeniu z dnia 3 czerwca 2020 roku Ksiądz Prymas napisał:

„Jeśli księża proboszczowie uznają to za konieczne, a sami szafarze nadzwyczajni Komunii Świętej wyrażą zgodę, mogą oni podjąć służbę w parafiach.” (p. 10)

Dla szafarzy jest także ważny inny punkt:

„Na prośbę osoby chorej, starszej lub jej opiekuna można udzielić sakramentów świętych w domach tychże osób z zachowaniem przepisów bezpieczeństwa.” (p. 9)

Przed wakacjami jeszcze zostanie opublikowany nowy terminarz.