Informacje bieżące

W związku z panującą sytuacją formalnie odwołany zostaje Dzień Skupienia zaplanowany na najbliższą sobotę.

Co się zaś tyczy upoważnień, których ważność mija z końcem bieżącego roku, to proszę je przekazać księżom proboszczom tak, aby mogli oni przesłać je pocztą kurialną do Wydziału Duszpasterskiego do końca listopada;

Upoważnienia, po ich przedłużeniu, zostaną odesłane tą samą drogą do parafii, gdzie będzie można je odebrać.

Przypominam, że dokonanie przedłużenia nie wymaga załączenia żadnego dokumentu.

Ewentualne wycofanie upoważnienia na wniosek proboszcza lub rezygnacja samego szafarza z funkcji wymagają załączenia dokumentów, których wzory umieszczone są na naszej stronie.